Berte život s humorem, stejně z něho nevyváznete živí.

Vlci & vlkodlaci

Pověst o založení Říma

19. května 2006 v 21:15 | Z knihy "Mýty a legendy"
Remus a Romulus byli děti boha Marta a Vestálky Rudy Silvie, neteře krále města Alby. Tento král se násilím zmocnil trůnu, a obával se, že ho svrhnou právě Remus a Romulus. Proto přikázal, aby je vložili do košíku a ten, aby nechali odnést řekou Tiberou. Dvojčata našla vlčice, poslaná bohem Martem, na úpatí vrchu Palatinu a odchovala je. Později je našel jeden pastýř.

Bouře

19. května 2006 v 21:14 | Z knihy "Mýty a legendy"
Bouře
Už několik dní panovalo úmorné horko, které soužilo zvířata i lidi. Po několika ranních hodinách, kdy se ještě dalo nadýchat trochu svěžího vzduchu, se sedláci ukryli ve stínu svých statků se šikmými střechami. Na loukách a pastvinách se zvířata shlukla pod stromy, aby unikla před rozpáleným sluncem. Jenom horký vzduch se hrozivě chvěl nad kamennými cestami.

Vlci a mytologie

30. dubna 2006 v 16:14 | Z knihy "Mýty a legendy"
1. Společenství vlků
Pro horaly z Gruzínska bylo společenství vlků obdobou lidské společnosti. Patronem vlků, podobně jako včel, byl Giorgi, svatý Jiří z Hor. Vlci se podle své přirozené povahy volně potulovali. Lidé je nepovažovali za divokou zvěř. Lovci, kteří zabili vlka, nosili smutek, jako by zabili člověka.
 
 

Reklama